Medskapare till det öppna Skåne

Hållbarhetsprojekten vi genomför bidrar till visionen om det öppna Skåne som ska vara en av världens mest innovativa regioner 2020. Det bidrar till att lyfta fram det livslånga lärandet, livskvalitet och framtidstro som ska erbjudas samtliga samhällsmedborgare. Vi kraftsamlar och genomför aktiviteter som har innovativ höjd och visar samverkan och partnerskap mellan utbildning och näringsliv/omgivande samhällsaktörer i Skåne, vilket bidrar till att stärka innovationskraften och hållbar utveckling.

Ta del av våra aktiviteter i Skåne Innovation Week:

Entreprenörskap och hållbar utveckling – Ungas idéer och innovationer för hållbar utveckling

Kan berättelser förändra världen? – Poesi för en hållbar framtid

Ungas tankar och idéer för God bebyggd miljö och ett hållbart samhälle

Rädda Maten! – Kan poesi och pizza förändra världen?