Hur kan lärare systematiskt utveckla undervisningen så att hållbarhetsfrågorna genomsyrar hela verksamheten? Och hur kan skolledningen möjliggöra en sådan lärardriven skolutveckling på hållbar väg?

Sustainable Stories – om att gemensamt skapa den stora berättelsen om framtiden

Vi behöver alla tillsammans skapa den stora berättelsen om framtiden som griper tag, skakar om och inspirerar – (WWF. (2019) Lärande på hållbar väg).

Genom utbildningsperspektivet Sustainable Stories kan vi se förskolan och skolan som en berättelse och utforska hur berättelser kan skapa en skolkultur som genomsyras av lärande för hållbar utveckling. Sustainable Stories bygger på lärardriven skolutveckling med elever som medskapare där gemensamma berättelser (undervisningsutveckling med fokus på lärande för hållbar utveckling) fogas samman till en stor berättelse om framtiden som väcker nyfikenhet, inspirerar och engagerar. I lärardriven skolutveckling med elever som medskapare har skolledare en viktig roll: dels att staka ut riktningen, dels att skapa möjligheter för lärare att utveckla undervisning tillsammans som kopplas till lärande för hållbar utveckling och dels att skala upp god praxis i hela verksamheten. I utbildningsperspektivet Sustainable Stories ger innovativ design för lärande riktning och systematik åt hållbar utveckling av undervisningen. Mer om vad det innebär att anta utmaningen att leda framtidens skola finns att läsa i boken ”Innovativ design för lärande” av Maria Glawe & Staffan Selander.