Samtidens och framtidens hållbara lärande kan vi se som ”pågående, innovativa och samskapande designprocesser med eleverna som aktiva medskapare”. Det innebär att ta ett gemensamt ansvar för såväl kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget (Glawe & Selander (2021). Innovativ design för lärande, s. 156).

Här är två projekt som knyts till utbildningsperspektivet Sustainable Stories:

Sustainable Poetry – Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Framtidssagor – Lärande för hållbar utveckling