Berättelser som binder samman och förändrar

Alla barn och unga har något att berätta och behöver en arena för att göra sina röster hörda. Dessutom är berättelser betydelsefulla för lärande; de hjälper eleverna att få kunskapen att hänga samman. Det är bland annat vad Sustainable Stories handlar om. Vi arbetar med berättelsen som pedagogiskt verktyg och kraft för att stärka lärande och utveckling, ge unga framtidshopp och skapa förändring som bidrar till hållbar utveckling.

Vi förändrar världen med vår berättelser!

Följ våra värdeskapande projekt:

Poetry for a Sustainable Future

Kreativ design för lärande

Rädda maten

Global Quiz

Klimatvännerna

Ansvarig för sidan: Maria Glawe