God utbildning för alla – Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

När barn och unga inser att deras röst och handlingskraft spelar roll blir de engagerade och mer motiverade.

Alla barn och unga har något att berätta och behöver en arena för att göra sina röster hörda. Dessutom är berättelser betydelsefulla för lärande i alla ämnen; de hjälper oss att få kunskapen att hänga samman. Det är bland annat vad Sustainable Stories handlar om. Konceptet tar sin utgångspunkt i meningsfullt lärande där berättelsen som pedagogiskt verktyg och samskapande projekt är i fokus.

Lärande för hållbar utveckling

Eleverna arbetar undersökande och problemlösande i samhället med verkliga komplexa frågeställningar utan givna svar. Bland annat utvecklar de djupa kunskaper och betydande kompetenser som behövs såväl i skolan som i arbetslivet och i samhällslivet, exempelvis: kritiskt tänkande, kommunikation, kreativitet och samarbete. När de i team och genom kreativt samarbete omsätter idéer till handling för hållbar utveckling känns lärandet meningsfullt och är på riktigt. Deras livsvärldar, intressen och olika perspektiv knyts samman med undervisningen som genomsyras av lärande för hållbar utveckling, critical literacy och digital kompetens. Genom perspektivet kopplas den demokratiska språk- och kunskapsutvecklande undervisningen samman med omgivande samhällsaktörer exempelvis bibliotek, museer, ideella organisationer, företag m fl.


Ansvarig för sidan: Maria Glawe