Ungas röst och handlingskraft i samhället

Alla barn och unga har något att berätta och behöver en arena för att göra sina röster hörda. Dessutom är berättelser betydelsefulla för lärande; de hjälper elever att få kunskapen att hänga samman. Det är bland annat vad Sustainable Stories handlar om. Vi arbetar med berättelsen som pedagogiskt verktyg och kraft för att stärka lärande och utveckling, ge unga framtidshopp och skapa förändring som bidrar till hållbar utveckling.

Eleverna arbetar undersökande och kreativt problemlösande i samhället med verkliga komplexa frågeställningar utan givna svar. Bland annat utvecklar de djupa kunskaper, kritiskt tänkande, kommunikation, kreativitet, samarbete när de i team omsätter idéer till handling för hållbar utveckling. Deras livsvärldar, intressen och olika perspektiv knyts samman med undervisningen som genomsyras av FN: 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessutom kopplas undervisningen samman med omgivande samhällsaktörer exempelvis bibliotek, museer, ideella organisationer, företag m fl.

Följ våra värdeskapande projekt genom att klicka på bilderna till höger. 

Ansvarig för sidan: Maria Glawe