Ungas röst och handlingskraft i skolan och i samhället

God livskvalitet för alla och framtidstro! Hoppfullt för framtiden när barn och unga får vara med och bestämma! Tavlan är ett resultatet av ett värdeskapande projekt där elever från grundskolan och gymnasiet samskapat kring miljömålet God bebyggd miljö och det globala målet 11 hållbara städer och samhällen. Tavlan finns att ta del av på Trelleborgs museum.

Sustainable Stories – Berättelsen som pedagogiskt verktyg

Alla barn och unga har något att berätta och behöver en arena för att göra sina röster hörda. Dessutom är berättelser betydelsefulla för lärande i alla ämnen; de hjälper oss att få kunskapen att hänga samman. Det är bland annat vad Sustainable Stories handlar om. Vi arbetar med berättelsen som pedagogiskt verktyg och kraft för att stärka lärande, utveckling och välmående, ge unga framtidshopp, stärka handlingskompetens och skapa förändring som bidrar till hållbar utveckling.

Lärande för hållbar utveckling utifrån ett inkluderande perspektiv

Barn och unga i Trelleborgs kommun arbetar undersökande och problemlösande i samhället med verkliga komplexa frågeställningar utan givna svar. Bland annat utvecklar de djupa kunskaper, kritiskt tänkande, kommunikation, kreativitet, samarbete när de i team och genom kreativt samarbete omsätter idéer till handling för hållbar utveckling. Deras livsvärldar, intressen och olika perspektiv knyts samman med undervisningen som genomsyras av lärande för hållbar utveckling, critical literacy och Agenda 2030. Dessutom kopplas den demokratiska språk- och kunskapsutvecklande undervisningen samman med omgivande samhällsaktörer exempelvis bibliotek, museer, ideella organisationer, företag m fl. Arbetet genomsyras också av digital kompetens; ett förhållningssätt som gör att eleverna kan navigera på ett tryggt, men också utforskande sätt i en ständigt föränderlig och komplex värld.

Följ våra värdeskapande projekt som kopplas till LHU, critical literacy och Agenda 2030 genom att klicka på högersidans widgets.

Av: Simply Draw It Big


Ansvarig för sidan: Maria Glawe